Ostatnia Sesja Rady Powiatu w 2018 r.

W tygodniu między Świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem odbyła się ostatnia Sesja Rady Powiatu Sokólskiego w 2018 r. Pierwszy punkt Sesji był uroczysty, dotyczył rozszerzenia składu Rady Powiatu Sokólskiego. Mandat radnego objął Stanisław Kozłowski. Jednak głównym punktem było przyjęcie budżetu Powiatu Sokólskiego na 2019 rok. “Już na komisjach było widać, że Rada jest za budżetem, bardzo serdecznie za to dziękuję. Jest to budżet inwestycji skrupulatnie przygotowany przez  Zarząd Powiatu. Są tam pozyskane środki zewnętrzne, szczególnie na drogi, są to bardzo istotne pieniądze.” – mówił Starosta Sokólski Piotr Rećko jeszcze przed głosowaniem w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej. Budżet został przyjęty 14 głosami za przy dwóch głosach wstrzymujących się. W obradach nie uczestniczyli trzej radni. Po odczytaniu wyników głosowania przez Przewodniczącego Rady – Krzysztofa Krasińskiego, Starosta Piotr Rećko serdecznie podziękował przede wszystkim Skarbnik Powiatu – Jolancie Mordas – “… bo to ona pracowała nad tą uchwałą budżetową, dziękuję całemu zespołowi Wydziału Finansowego, ale też innym wydziałom, które przygotowywały wsady merytoryczne.” Starosta podziękował również Zarządowi – “… który akceptował kierunki rozwoju Powiatu, oraz przewodniczącym poszczególnych Komisji. Powiat Sokólski będzie się rozwijał dzięki Państwa decyzjom. Wykorzystamy środki budżetowe w sposób optymalny, ale też pozyskamy środki zewnętrzne. Ponad 100 000 000 zł, to jest olbrzymia kwota, olbrzymi sukces ponieważ zawarta jest w tej kwocie bardzo duża ilość środków zewnętrznych.” W roku 2019 dochody zaplanowano na 101 516 729 zł natomiast wydatki ustalone zostały na 111 216 279. Wynik budżetu to deficyt w wysokości 9 700 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 9 700 000 zł.

Patrycja A. Zalewska

Wydrukuj