Projekt pn. ‘’Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce’’.

 

Projekt pn. ‘’Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce’’.

W dniu 31 grudnia 2018r podpisano umowę pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Piotra Rećko- Starostę Sokólskiego i Jerzego Białomyzego- Członka Zarządu Powiatu Sokólskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 802 067,83 zł.

Wartość dofinansowania wynosi 518 678,38 zł

W ramach projektu zostaną wykonane prace wewnątrz budynku i  warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce przystosowującego go do potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce m.in. takie jak wykonanie prac budowlanych, roboty w zakresie instalacji elektrycznej, roboty w zakresie instalacji sanitarnej.

 

 

 

image_printDrukuj