Konferencja pt. ‘’Przez kompetencje do przyszłości- propozycje wspierania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne’’

Na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce trwa konferencja pt. ‘’Przez kompetencje do przyszłości- propozycje wspierania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne’’,  której organizatorem jest Starosta Sokólski Piotr  Rećko oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej.

Tematyka konferencji była bardzo szeroka – pojawiły się na niej zagadnienia:

‘’Przez kompetencje do przyszłości-propozycje wspierania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne’’(Ewa Ściana, Elżbieta Chrabołowska, Anna Krawczuk, Katarzyna Gagan – konsultanci CEN)

‘’Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym’’ (Andrzej Święcicki- psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku)

‘’Empatia jako przykład kompetencji kluczowej kształtowanej przez całe życie’’ (Anna Sutkowska- psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej)

‘’Inteligencja Emocjonalna- realizacja projektu badawczego w szkołach i placówkach powiatu Sokólskiego’’ (Iwona Iwańczuk- Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej)

‘’Obowiązki dyrektorów szkół i placówek wynikające z realizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej’’ ( Danuta Sutkowska- Starszy wizytator- Kuratorium Oświaty w Białymstoku)

‘’Nowe  neurotechnologie w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży’’ (Iwona Iwańczuk- Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej’’.

Konferencja w swoim zamyśle ma podwyższać kompetencje dyrektorów i nauczycieli, służyć nowoczesnemu kształceniu dzieci i młodzieży.

Klaudia Galej

image_printDrukuj