Interpelacje i zapytania oraz udzielone odpowiedzi

Interpelacja J. S. Hołowni z dnia 16 lipca 2019 r. wraz z odpowiedzią

Zapytanie Radnego_Powiatu Sokólskiego Jarosława_ Hołowni_z odp_ Starosty Sokólskiego_Piotra Rećko

OR-I.0003.4.2018

OR-I.0003.5.2018

Zapytanie J.Hołowni wraz z odpowiedzią

Interpelacje Radnego Powiatu Sokólskiego Jerzego Omielana wraz z odpowiedzią Starosty Sokólskiego Piotra Rećko

Interpelacje Radnego Powiatu Sokólskiego Jerzego Omielana wraz z odpowiedzią Starosty Sokólskiego Piotra Rećko

Interpelacja_radnego_Rady_Powiatu_Sokolskiego_J_Holowni_wraz_z_odpowiedzia_Starosty_Sokolskiego_Piotra_Recko Interpelacja_radnego_Rady_Powiatu_Sokolskiego_J_S_Holowni_wraz_z_odpowiedzia_Statosty_SokolskiegoInterpelacja Radnego Powiatu Sokólskiego Jerzego Omielana z dn. 26.07.2019 r. wraz z odpowiedzią Starosty Sokólskiego Piotra Rećko