Jubileuszowe spotkanie ekumeniczne

11 stycznia 2019r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej odbyło się jubileuszowe, bo już 10 spotkanie ekumeniczne.
Obecnych gości powitała Dyrektor szkoły Pani Małgorzata Andronik, mówiła- „Mieszkamy w takim miejscu naszego kraju, gdzie spotykają się różne kultury i wyznania. Mieszkamy i żyjemy obok siebie, katolicy i wyznawcy prawosławia. Tradycją się już stało, że w okresie Bożego Narodzenia spotykamy się w murach naszej szkoły, by wspólnie jeszcze raz spotkać się przy wigilijnym stole”.
W sposób szczególny został przywitany Członek Zarządu Pan Jerzy Białomyzy oraz były Sekretarz szkoły Pani Janina Andrukiewicz z inicjatywy, których te spotkania odbywają się już po raz dziesiąty.
W spotkaniu uczestniczyli emeryci i pracownicy szkoły podstawowej , katoliccy i prawosławni duchowni: ksiądz proboszcz Wacław Lewkowicz, ksiądz Piotr Sosnowski, ksiądz dziekan Jan Trochim, ksiądz Marek Kozłowski, ksiądz Piotr Hanczaruk.W spotkaniu udział wzięli również: Przewodniczący Rady Gminy Adam Wojteczko, sekretarz Leszek Kiejko, Pani skarbnik Ewa Czarniecka oraz Dyrektor ZOZ Pan Jan Chodziutko.
Zebranych gości wprowadził w uroczysty nastrój zespół „Ad Rem”, którego członkinie zaśpiewały kolędy i piosenki świąteczne.

 

Oprac. Agnieszka Sielewicz

Agnieszka Sielewicz

Wydrukuj