IV Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

Powiat Sokólski przystąpił do Związku Powiatów Polskich. Ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające powiaty, miasta na prawach powiatu, wspiera ideę samorządu terytorialnego, integrowanie oraz obronę wspólnych interesów. Za przystąpieniem do Związku głosowali wszyscy radni.

To nie wszystkie projekty nad którymi wczoraj głosowano.  Radni rozpatrzyli pozytywnie projekty uchwał:

– Zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

-Zmieniającej uchwałę w sprawie powołanie powołania Komisji Budżetu i Finansów Publicznych;

– w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Sokólskiego;

– W sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej rady Powiatu Sokólskiego na rok 2019;

-W sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019.

 

A.Sielewicz, P.Białomyzy

Wydział Rozwoju i Promocji

image_printDrukuj