Nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu

Zarząd Powiatu Sokólskiego z dniem 01 lutego 2019 r. ogłosił nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu.

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2019 r. wynosi 100 000 zł.

Zapraszamy kluby sportowe, prowadzące działalność sportową na terenie powiatu sokólskiego do składania ofert, w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. do godz. 15.00. 

Informacji dotyczących konkursu i  naboru wniosków udziela Agata Kiczuk – Kierownik Referatu Kultury, Referatu Sportu i Kultury Fizycznej w Wydziale Rozwoju i Promocji tel. 85-711-08-21, agata.kiczuk@starostwo-powiat.pl

Szczegółowe warunki konkursu pod adresem:

http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/konkursyidotacje/finansowanierozwojusportuwpowiecie/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-wsparcie-finansowe-rozwoju-sportu-w-roku-2019.html

 

 

image_printDrukuj