Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w związku z realizacją projektu „ Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje o rozpoczynających się w dniu 04.02.2019r treningach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w związku z realizacją projektu „ Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje o rozpoczynających się w dniu 04.02.2019r treningach

Dla rodziców (04.02.2019-15.02.2019)

trening kompetencji emocjonalnych, gdzie rodzice będący rodzinami zastępczymi poznają sposoby radzenia sobie z przykrymi emocjami. Zdobędą wiedzę na czym polega inteligencja emocjonalna, dynamika uczuć, rola emocji i uczuć , kontrolowanie emocji, zauważanie swoich potrzeb i umiejętności precyzyjnego ich wyrażania pojęciem odpowiedzialności za swoje emocje.

trening kompetencji rodzicielskich, który obejmuje podniesienie poziomu kompetencji rodzicielskich oraz satysfakcji z bycia rodzicem. Poprawa jakości relacji dziecko-rodzic oraz relacji na płaszczyźnie pokoleń, nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie. Wsparcie rozwoju kompetencji rodzicielskich i budowa umiejętności radzenia sobie rodziców w sytuacjach wychowawczych, przejawy dyskryminacji w rodzinie- zagrożenia

Dla dzieci w podziałach na grupy(05.02.2019-20.03.2019)

– trening zastępowania agresji,  obejmuje metoda korygowania agresywnych zachowań. Składa się z 3 obszarów: trening umiejętności prospołecznych, trening kontroli złości, trening zachowań moralnych.

trening intelektualny, obejmuje rozwój kompetencji w zakresie zapamiętywania, logicznego myślenia, trening szybkiego czytania, trening pamięci.

Dla osób usamodzielniających się (11.02.2019-09.03.2019)

– indywidualne poradnictwo zawodowe, służy poprawie w poruszaniu się na rynku pracy, przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, w sytuacji uzyskania zatrudnienia, pomoc we wdrożeniu się w obowiązki pracownicze, w rozwiązywaniu pojawiających się trudności. Wsparcie w integracji ze współpracownikami i w kontaktach z przełożonymi.

image_printDrukuj
Tagged , .