NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE ROZWOJU SPORTU

Zarząd Powiatu Sokólskiego z dniem 1 lutego 2019 r. ogłosił nabór wniosków o wsparcie
finansowe rozwoju sportu.
Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2019 r.
wynosi 100 000 zł.
Zapraszamy kluby sportowe, prowadzące działalność sportową na terenie powiatu
sokólskiego do składania ofert, w terminie
do dnia 15 lutego 2019 r. do godz. 15.00.
Informacji dotyczących konkursu i naboru wniosków udziela Agata Kiczuk – Kierownik Referatu
Kultury, Referatu Sportu i Kultury Fizycznej w Wydziale Rozwoju i Promocji tel. 85-711-08-21,
agata.kiczuk@starostwo-powiat.pl
Szczegółowe warunki konkursu pod adresem:

http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/konkursyidotacje/finansowanierozwojusportuwpowiecie/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-wsparcie-finansowe-rozwoju-sportu-w-roku-2019.html

 

Agata Kiczuk
image_printDrukuj