Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w powiecie sokólskim

W poniedziałek- 4 lutego rozpoczęła się Kwalifikacja Wojskowa w Powiecie Sokólskim. Na tegorocznej komisji wojskowej ma się stawić 476 osób w tym 9 kobiet.

W 2019 roku  obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w 2000 roku oraz w latach 1995-1999 którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz kobiety urodzone w latach 1995-2000  posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.

Przed Powiatową Komisją Lekarską mogą stanąć także osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej.

K. Galej

Wydrukuj