79. Rocznica pierwszej wywózki na Sybir

10 lutego wypada 79. rocznica pierwszej masowej wywózki ludności na Syberię. Jak co roku pod pomnik Zesłańców na Sybir przybyli przedstawiciele Koła Związku Sybiraków w Sokółce oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu: Starosta Sokólski Piotr Rećko, Członek Zarządu Jerzy Białomyzy oraz Kierownik Referatu Zamówień Publicznych Janusz Gudalewski żeby oddać hołd rodakom, którzy zginęli w obozach sowieckich. Po krótkiej modlitwie złożono kwiaty oraz zapalono znicze.

Klaudia Galej

image_printDrukuj