Zebranie sprawozdawcze OSP w Zubrzycy Wielkiej

W sobotę w remizie strażackiej w Zubrzycy Wielkiej odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP za rok 2018 Uczestniczyli w nim: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Dariusz Wojtecki, Przewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego Krasiński Krzysztof , Minister Jarosław Zieliński oraz druhowie z OSP Zubrzyca Wielka. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, strażacy omawiali zagadnienia związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom oraz odtworzyli prezentacje jak przebiegały akcje ratownicze 2018 roku. Strażacy poprosili o motopompę która usprawniłaby działania ratownicze. Pan Minister zobowiązał się pomóc w jej zakupie. Jednocześnie chwalił jednostkę OSP Zubrzyca Wielka za zajęcie pierwszego miejsca w IV Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych.

Maciej Białobłocki