Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dnia 14 lutego 2019r.odbyło się posiedzenia Zarządu Powiatu, w trakcie którego podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019. Przygotowane zostały projekty uchwały Rady Powiatu w sprawie:

– zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2019-20133;

-zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019;

-zabezpieczenia  w budżecie Powiatu Sokólskiego na rok 2019 środków finansowych przeznaczonych na pokrycie udziału własnego w projekcie realizowanym w ramach Programu Ministra Sportu i Turystyki „Program rozwój malej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019”- Uchwała intencyjna.

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu przedłożone przez Komisje Skarg, Wniosków i Petycji.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w powiecie sokólskim w roku 2019.

W trakcie posiedzenia Zarząd Powiatu zapoznał się też z informacją Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej o kontroli przeprowadzonej przez NFZ.

 

 

A.Sielewicz

image_printDrukuj