Podpisanie Porozumienia

W gabinecie Starosty Sokólskiego 25 lutego 2019 r zostało podpisane porozumienie  pomiędzy Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Członka Zarządu Jerzego Białomyzego, a Niezależnym Dwutygodnikiem Lokalnym „Wieści Podlaskie” reprezentowanym przez Wiesława S. Sokołowskiego Redaktora Naczelnego. Przedmiotem porozumienia było ufundowanie z budżetu Powiatu Sokólskiego pucharu dla uczelni, która zaprezentuje najciekawsze stoisko na XVII Prezentacjach Edukacyjno – Doradczych pod hasłem „Uczniowie w Powiecie”.

 

Maciej Białobłocki

Wydział Rozwoju i Promocji

Wydrukuj