Ślubowanie pracowników Starostwa Powiatowego w Sokółce

„ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”

Tymi słowami w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce 13 marca 2019 r. Krzysztof Szczebiot oraz Michał Borowski złożyli uroczyste ślubowanie. Słowami przysięgi zapieczętowali pełnienie obowiązków pracowniczych w Starostwie Powiatowym.

 

 

 

Wydrukuj