Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodziny-psycholog

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego informuje, iż w ramach Specjalistycznego Punktu Wsparcia Rodziny dyżur psychologa w miesiącu marcu odbywać się będzie w godzinach od 9.00 do 19.00 w dniach 13.03,15.03,16.03,18.03,20.03,23.03,27.03,30.03 w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce.

 

 

 

 

 

image_printDrukuj