JANÓW: Dzień Kobiet z tkaniną w tle

W Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie odbyło się spotkanie twórczyń ludowych, na którym świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet oraz ogłoszenie XXVII Konkursu na tkaninę dwuosnowową.
Tegorocznym tematem zmagań przy krosnach będzie „Sad”. W trakcie spotkania odbyły się również konsultacje z Panem Wojciechem Kowalczukiem – etnografem z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej mające na celu omówienie tematyki konkursu oraz zagadnień kompozycyjnych tradycyjnych tkanin dwuosnowowych.
Konkurs na tkaninę dwuosnowową w Janowie jest najstarszym etnograficznym konkursem na Podlasiu, którego głównym celem jest zachowanie i promocja tradycji tkackich ośrodka janowskiego oraz okolicznych miejscowości.
Tkactwo dwuosnowowe znane było kiedyś na obszarze północno-wschodniej Polski, tak więc zaproszenie do udziału w nim, kierowane jest również do tkaczek i tkaczy z całego województwa podlaskiego oraz województw ościennych.
Do konkursu można zgłaszać tkaniny wykonane zgodnie z tradycją czyli z przędzy wełnianej, na ręcznych krosnach , unikatowa techniką dwuosnowowa, wykonane w tradycyjnych wymiarach i zgodne z ogłoszonym tematem.
Zgłoszenia należy kierować do GOK,SiT w Janowie do końca marca 2019 r. Natomiast prace będą przyjmowane do 30 września. Podsumowanie konkursu oraz otwarcie wystawy planowane jest w październiku bieżącego roku.
Regulamin, wzór zgłoszenia oraz wszelkie informacje dostępne są w GOK,SiT w Janowie (tel. 857216043, goksit.janow@gmail.com ) w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego ( itd.janow@gmail.com) oraz na: www.janow.com.pl/

Wydrukuj