Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Hodowców Koni Sokólskich

Sekcja Hodowców Koni Sokólskich obradowała wczoraj w Starostwie Powiatowym w Sokółce. Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego powitał zebranych, podziękował za wkład w rozwój hodowli koni na terenie powiatu i życzył owocnych obrad.  Spotkanie rozpoczęło się od sprawozdania z działalności Sekcji w 2018 roku na tle wykonania zadań Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku. Hodowcy następnie przeszli do planowanych zadań Sekcji  WZHK na 2019 r. Wysłuchali referatu obejmującego  między innymi aktualną sytuację w hodowli koni, nowych programów hodowlanych koni, regulaminem oceny ogierów na Aukcji i aktualnościach związanych z  programem ochrony ras zachowawczych koni.

W czasie walnego zebranie wybrano Prezesa oraz Zarządu Sekcji Hodowców Koni Sokólskich na następną kadencję i Delegatów na Walny Zjazd WZHK w Białymstoku oraz ich zastępców.

Na prezesa Sekcji Hodowców Koni Sokólskich wybrano Piotra Majewskiego.

Delegatami na Walny Zjazd WZHK wybrano Mirosława Dziadela i Wiesława Polkowskiego

Zarząd Sekcji Hodowców Koni Sokólskich wybrał spośród siebie Wiceprezesa – Edwina Leśniewskiego, Sekretarza – Wiesława Polkowskiego, Skarbnika – Bogumiła Sawczuka oraz Członka Zarządu – Kazimierza Zajkowskiego.

 

image_printDrukuj