Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu zintegrowanego pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki – edycja II” oraz powołanie Komisji Konkursowej wyboru Partnera oceniającej złożone oferty

Link kliknij :

Ogloszenie_otwartego_naboru_na_Partnera (1)

uchwala_nr_101_2019_ZP_Sokolskiego (2)    

  zalacznik_nr_1_Formularz_oferty_2019 (3)

zalacznik_nr_2_Oswiadczenia_2019 (4)

Zalacznik_Nr_3_oswiadczenie (5)

Zalacznik_Nr_4_o_sw_o_koncepcji_projektu (6)

Wydrukuj