Zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

    W tym tygodniu odwiedziliśmy sokólski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w którym odbywały się zajęcia dodatkowe z informatyki prowadzone w ramach projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”. Na temat zajęć rozmawialiśmy z prowadzącą panią Ewą Wińską. (fot.)
    Czego uczniowie dziś się uczą?

Jesteśmy na zajęciach z Technologii Informacyjno-komunikacyjnych (ICT), mają one formę warsztatów. Uczymy młodzież przede wszystkim kompetencji kluczowych w zakresie wyszukiwania informacji w Internecie, posługiwania się komputerem i korzystania z niego w bezpieczny sposób. Uczniowie uczą się np.  m.in. pisania podania, CV, robienia prezentacji multimedialnych, wizytówek, nabywają umiejętności, które mogą im się przydać w przyszłym życiu zawodowym.

    Do przekazania jest sporo informacji. Czy nie jest trudno uczniom przyjąć taką dużą dawkę wiedzy?

Zajęcia są dobrze zorganizowane i prowadzone w małej grupie, dzięki czemu można pracować indywidualnie, co na pewno sprzyja nauce. Mamy miłą atmosferę, materiał jest podzielony na partie, młodzież nie uczy się wszystkiego na raz, co również wpływa korzystnie na przyswajanie nowej wiedzy.

    Są to warsztaty, czyli pewnie mało przysłowiowego „zakuwania”?
Naszym głównym celem jest przekazanie praktycznych umiejętności. Korzystamy z nowych komputerów, tablicy interaktywnej, pozyskanej z programu „Aktywna Tablica”, nowego oprogramowania, więc kucia nie ma – są warsztaty z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, a to, myślę, sprawia, że uczniowie są zadowoleni z zajęć.

    A jak uczniowie sobie radzą?

Poziom wiedzy rośnie dosyć zauważalnie. Współcześni młodzi są przez cały czas otoczeni technologią, w domu także korzystają z komputera. Oczywiście, różni uczniowie nabywają wiedzę z różną szybkością. Mam nadzieję, że gdy młodzież będzie wchodzić w dorosłe życie, nie będzie odbiegać umiejętnościami od rówieśników z innych szkół, i że będzie mieć takie same możliwości na rynku pracy, czego jej życzę!

Dziękujemy za rozmowę

P. Białomyzy

Powiat Sokólski realizuje projekt pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF. Całkowita wartość projektu wynosi 1 006 375 zł, z czego 956 056,25 zł pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie  od 1.09.2017 r. do 30.06. 2019 r.

Wydrukuj