Konferencja „Działania na rzecz Przedsiębiorców”

Z inicjatywy Pana Piotra Rećko – Starosty Sokólskiego, Wiceprezesa Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Jana Stanisława Kap oraz Małgorzaty Ejsmont – Dyrektor Powiatowego Urzędu w Sokółce w dniu wczorajszym w Sokółce odbyła się konferencja „Działania na rzecz Przedsiębiorców”

Głównym założeniem konferencji było przybliżenie działań na rzecz przedsiębiorców i pracodawców poprzez różne formy wsparcia, które wpływają na rozwój gospodarczy oraz tworzenie miejsc pracy.W konferencji wzięli udział m.in. Pani Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Przedstawiciele Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Ziemi Sokólskiej – Prezes – Zbigniew Ganzke, Prezes – Eugeniusz Mieczkowski, przedstawiciele władz samorządowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokółce – Alicja Jackiewicz, Klemens Kaczyński – Preses Banku Spółdzielczego w Sokółce, Jadwiga Bieniusiewicz – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce, przedstawiciele rady rynku pracy z Panem Kazimierzem Łabieńcem na czele, Wicestarosta – Bożena Jelska – Jaroś, Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego – Jerzy Białomyzy, prezesi, dyrektorzy, właściciele instytucji i firm, partnerzy rynku pracy.

,,Dziękujemy za Państwa obecność na tak ważnej Konferencji. Mamy nadzieję ,że będzie to wartość dodana do Państwa firmy. Mamy też nadzieję, że przedstawione prezentacje podniosą Państwa wiedzę i tym samym wartość ekonomiczną Waszych przedsiębiorstw” – mówił Piotr Rećko – Starosta Sokólski.

Spotkanie skupiło grono wspaniałych prelegentów. Jako pierwsza głos zabrała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Małgorzata Ejsmont, zaprezentowała działania Powiatowego Urzędu na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia. Następnie :

– Janina Mironowicz – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, zachęcała m.in. do wspólnego uczestniczenia w procesie inwestowania Europejskiego Funduszu Społecznego

-Jan Stanisław Kap – Wiceprezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. przedstawił formy wsparcia przedsiębiorców

-Mirosław Jóźwicki – omówił formy wsparcia w rapach RPO

-Agnieszka Piwowarczyk z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, która mówiła o możliwości sfinansowania inwestycji modernizacyjnych w przedsiębiorstwach, które polegają na poprawie efektywności energetycznej.

-Wioletta Dąbrowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego opowiedziała o aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Prelekcje na temat zatrudniania cudzoziemców w powiecie sokólskim po 1 stycznia 2018 r. oraz o formach wsparcia w kształtowaniu ustawicznym procesów przedstawiła Kierownik Działu Usług Rynku Pracy PIP w Sokółce – Monika Wiszowata.

Kolejno głos zabrali Sebastian Rynkiewicz – Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali oraz Janusz Kazimierowski – Wiceprezes spółki Metal-Fach – mówili o właściwościach klastra metalu. Ostatnim prelegentem był Przedstawiciel PFR Nieruchomości – Marcin Szymczyk, który opowiedział o programie rządowym ,, Mieszkanie na plus ”

Na zakończenie głos zabrała Pani Wiesława Burnos

„ Dziękuję, że tak Państwo licznie przybyliście. Pierwszy raz jestem na takiej konferencji i uważam ją za bardzo potrzebną oraz pożyteczną’’.

 

A.Sielewicz

Wydrukuj