Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na kursy specjalistyczne w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na kursy specjalistyczne w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF (treść Regulaminu wraz z załącznikami do pobrania w formacie doc i pdf)

Cały regulamin wraz z załącznikami jest dostępny w formie papierowej w Biurze projektu.

UZP_103_2019_Regulamin

Załączniki_1_3_do_Regulaminu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Dane kontaktowe w sprawie projektu:

Biuro Projektu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Marsz. J. Piłsudskiego 8

16-100 Sokółka

pokój nr 64

tel. 85 711 08 21, fax. 85 711 20 08

image_printDrukuj