Triduum Paschalne 2019

Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne. Chrześcijanie wspominają Mękę i Zmartwychwstanie Pańskie
Liturgię Wielkiego Czwartku w sokólskiej kolegiacie pw. św. Antoniego Padewskiego sprawował Arcybiskup Białostocki Ks. Tadeusz Wojda. Wierni tłumnie zgromadzili się na uroczystości rozpoczynającej Triduum Paschalne.
Uroczystość Wielkiego Czwartku rozpoczyna Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje ciało i krew, a następnie dał apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia Jezus ustanowił dwa sakramenty – kapłaństwo i eucharystię.
Liturgii wielkoczwartkowej towarzyszy również obrzęd umywania stóp. Podczas uroczystości biskup Tadeusz Wojda umył nogi dwunastu mężczyznom, na pamiątkę ewangelicznego wydarzenia, kiedy to Jezus umył nogi swoim uczniom.

Na końcu uroczystości Starosta Sokólski Piotra Rećko wraz z małżonką wręczyli arcybiskupowi Tadeuszowi Wojdzie kwiaty, dziękując oto tymi słowami arcybiskupowi oraz wszystkim kapłanom biorącym udział w uroczystości – „Tu przy ołtarzu Chrystusowym, za wszystko co dla nas robicie, po to żeby nasze społeczeństwo w tym Powiat Sokólski rozwijał się duchowo, Bóg zapłać Wam za to wszystko”.
„Drodzy bracia, siostry jeżeli dobry Bóg będzie nas sądził z miłości, to wydaje się ze miłość kapłańska jest najbardziej promienna, bo ona wynika z poświecenia drugiemu człowiekowi,kapłan przecież cale swoje życie poświęca drugiemu człowiekowi”
Pierwszy dzień Triduum Paschalnego trwa do liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek wieczorem, kiedy to zaczyna się drugi dzień Triduum Paschalnego. On z kolei kończy się w sobotni wieczór w momencie rozpoczęcia uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna trzeci dzień Triduum – Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
W tradycji Kościoła rzymskokatolickiego Triduum rozumie się jako trzy etapy misterium odkupienia. Etap pierwszy – pożegnalna uczta, czyli Ostatnia Wieczerza, oraz zapowiedź ofiary; etap drugi – wydarzenia Wielkiego Piątku zakończone śmiercią Chrystusa na krzyżu; etap trzeci – spoczynek w grobie i zmartwychwstanie.
Msza Wieczerzy Pańskiej pozostaje „niezakończona” – nie ma podczas niej błogosławieństwa wiernych i rozesłania, a Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do Ciemnicy, Liturgia jest kontynuowana w Wielki Piątek.

M.Białobłocki