Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Sokólskiego.

Dzisiaj w Starostwie Sokólskim odbyło się Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Plan posiedzenia obejmował:

Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Sokółce za rok 2018;

Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce za rok 2018;

Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie sokólskim w 2018 roku;

Ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie sokólskim w roku 2019.

 

image_printDrukuj