Projekt pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w ramach projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że od stycznia 2019 r. w ramach projektu uczestnicy skorzystali z takich form wsparcia jak:

– trening kompetencji emocjonalnych, gdzie rodzice będący rodzinami zastępczymi poznają sposoby radzenia sobie z przykrymi emocjami, zdobędą wiedzę na czym polega inteligencja emocjonalna, dynamika uczuć, rola emocji i uczuć, kontrolowanie emocji, zauważanie swoich potrzeb i umiejętności precyzyjnego ich wyrażania pojęciem odpowiedzialności za swoje emocje
– trening kompetencji rodzicielskich, który obejmuje podniesienie poziomu kompetencji rodzicielskich oraz satysfakcji z bycia rodzicem. Poprawa jakości relacji dziecko – rodzic oraz relacji na płaszczyźnie pokoleń, nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie. Wsparcie rozwoju kompetencji rodzicielskich i budowa umiejętności radzenia sobie rodziców w sytuacjach wychowawczych, przejawy dyskryminacji w rodzinie – zagrożenia
– trening zastępowania agresji, obejmuje metoda korygowania agresywnych zachowań. Składa się z 3 obszarów: trening umiejętności prospołecznych, trening kontroli złości, trening zachowań moralnych
– trening intelektualny, obejmuje rozwój kompetencji w zakresie zapamiętywania, logicznego myślenia, trening szybkiego czytania, trening pamięci
– indywidualne poradnictwo zawodowe, służy poprawie w poruszaniu się na rynku pracy, przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, w sytuacji uzyskania zatrudnienia, pomoc we wdrożeniu się w obowiązki pracownicze, w rozwiązywaniu pojawiających się trudności. Wsparcie w integracji ze współpracownikami i w kontaktach z przełożonymi
– Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych przeżywających trudności życiowe, wymiana doświadczeń (trwa do września 2019 r.)
– oraz Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodzin, w ramach którego realizowane jest poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne (trwa do września 2019 r.).

Materiał: PCPR w Sokółce

image_printDrukuj
Tagged , .