Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o realizacji projektu osłonowego pn. „Powiat Sokólski dodaje mocy w działaniu przeciw przemocy”

Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- Edycja 2019 r.

Powiat Sokólski dodaje mocy w działaniu przeciw przemocy

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informuje iż w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- Edycja 2019 r.

Priorytet II : „Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce realizuje  projekt pod tytułem  „Powiat Sokólski dodaje mocy w działaniu przeciw przemocy”.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt oparty jest na założeniach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sokólskim na lata 2016-2020.

Odbiorcy projektu:

– osoby, rodziny zagrożone, dotknięte przemocą w rodzinie zamieszkujące na terenie powiatu sokólskiego,

– przedstawiciele służb i organizacji pozarządowych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania:

  • Dwie konferencje dla przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych pracujących
    w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  • Opracowanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w Powiecie Sokólskim.
  • Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne dla osób doświadczających, zagrożonych przemocą w rodzinie dla mieszkańców powiatu sokólskiego.

–  psycholog,

–  prawnik

–  pedagog

–  specjalista pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej

  • Kursy specjalistyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla dwóch pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.
  • Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, (w razie potrzeby zapewniona zostanie opieka nad dziećmi dla uczestników grupy na czas zajęć).
  • Spotkania wspierające dla kadr służb realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Kopańko-Żdanuk – tel. 85 711 08 61 i Paulina Cholewska – tel. 85 711 08 23

Szczegółowy terminarz realizacji poszczególnych działań podamy wkrótce. Udział
w projekcje jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie

„Powiat Sokólski dodaje mocy w działaniu przeciw przemocy”.

 

Powiat Sokólski – PRZEMOC

image_printDrukuj
Tagged , .