Uroczyste otwarcie drogi Sidra – Staworowo – Zalesie

Starosta Sokólski Piotr Rećko dziękuję Wójtowi Janowi Hryniewiczowi, Marcinowi Sutkowskiemu, Jerzemu Białomyzemu oraz całemu Zarządowi Powiatu Sokolskiego i radnym gminnym oraz powiatowym. Szczególne podziękowania kieruje do Pani Marszałek Wiesławy Burnos oraz Europosła Karola Karskiego za wzorową współpracę miedzy samorządem gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz europarlamentarzystami, dzięki której środki unijne zostały wykorzystane dla rozwoju naszej małej ojczyzny.
“Jesteśmy tutaj razem z Wójtem Sidry Janem Hrynkiewiczem dlatego, że razem budujemy drogi. Powinna tu obok nas stanąć również ekipa z Urzędu Marszałkowskiego z panią Marszałek Wiesławą Burnos i Marcinem Sutkowskim na czele, pan Europoseł Karol Karski i Radny Woj. Podlaskiego Paweł Wnukowski bo to my wszyscy razem wybudowaliśmy tę drogę dla mieszkańców.” – mówił Starosta Sokólski Piotr Rećko stojąc ramię w ramię z Wójtem Sidry podczas uroczystego otwarcia drogi w Zalesiu. Przebudowa 7 kilometrowego odcinka drogi powiatowej 1259B Sidra – Staworowo – Zalesie kosztowała w przybliżeniu 5,7 mln zł. (wkład Powiatu Sokólskiego: 1,503 mln zł, Gminy Sidra: 1,603 mln zł, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to ponad 2,6 mln zł.) Wójt Gminy Sidra wyraził swoją głęboką wdzięczność tym, którzy sprawili, że uroczystość otwarcia drogi w Zalesiu była możliwa. Słowa podziękowania za przyznana pomoc finansową ze środków PROW skierował do Zarządu Województwa Podlaskiego, szczególne słowa uznania i podziękowania popłynęły do Starosty Sokólskiego Piotra Rećko, który zaproponował współpracę Powiatu Sokólskiego z Gminą Sidra dla wspólnej realizacji tej inwestycji. Wykonawcą robót w drodze przetargu została firma Kampol Barbary Szymczyk z Dąbrowy Białostockiej. Wójt Jan Hrynkiewicz podziękował również Grzegorzowi Pulowi – Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, który opracował program funkcjonalno użytkowy o dofinansowanie tego zadania i za nadzorowanie wraz z pracownikami całości robót drogowych, a także wykonawcy robót za dobrą jakość i terminowe wykonanie. “To jest bardzo przyjemny moment, taka chwila jak ta, kiedy widzimy, że decyzje podejmowane na poziomie unijnym, które skutkują wydatkowaniem środków w takich miejscach jak to wreszcie się realizują. Często jesteśmy bardzo daleko od miejsc gdzie decyzja wywiera skutek. Tym bardziej ten dzisiejszy moment jest taki wzruszający. Droga, która przejechaliśmy przed chwila z Panem Starostą z Sidry do Zalesia to jest właśnie ten kawałek wsparcia Unii Europejskiej. Programy Infrastrukturalne, o których tak często mówimy, fundusz spójności… potem te środki są przekazywane do państw członkowskich. Kiedy stanowimy te przepisy, dotyczą one 28 państw członkowskich – ponad pół miliarda ludzi. Natomiast później te środki przychodzą właśnie tutaj, w takie miejsca jak to: powiat sokólski, moniecki, białostocki, całe województwo podlaskie to są miejsca gdzie te środki trafiają i służą mieszkańcom, ludziom, którzy przejeżdżają przez te tereny. Taki rozwój dróg przyczynia się także do napływu kapitału, rozwoju inwestycji i do tego, że te tereny są coraz bardziej zindustrializowane. Jeszcze raz gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji i też serdecznie gratuluję mieszkańcom Zalesia – zyskaliście wspaniałą drogę i Księdzu Proboszczowi – zyskał wspaniały parking. Okazuje się, że to wszystko może się tak wspaniale realizować.” – mówił obecny na uroczystości Europoseł Karol Karski. Członek Zarządu Woj. Podlaskiego – Wiesława Burnos w imieniu Marszałka Woj. Podlaskiego Artura Kosickiego i całego Zarządu serdecznie pogratulowała wszystkim sukcesu, panu Staroście – podjętej decyzji, wykonawcom – realizacji, mieszkańcom – pięknej inwestycji i życzyła bezpiecznego korzystania z niej. Pani Wiesława Burnos jest szczególnie związana z Zalesiem ponieważ jest to jej rodzinna miejscowość.

Tekst: Patrycja A. Zalewska

Fotorelacja: Patrycja A. Zalewska, Agnieszka Sielewicz, Łukasz Mucuś.

image_printDrukuj