Za nami XXIII Powiatowy Przegląd Artystyczny Seniorów „ARS 2019”

Chóry, zespoły, grupy teatralne oraz soliści zaprezentowali się w Krynkach w XXIII Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Seniorów „ARS 2019”. Prezentacja dorobku artystycznego osób dorosłych oraz możliwość konfrontacji twórczości artystycznej służyć ma integracji środowiska seniorów. Starosta Sokólski Piotr Rećko, Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Burmistrz Krynek oraz GOK w Krynkach to organizatorzy XIII Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych Seniorów „ARS 2019”. Uroczysty przegląd rozpoczęła Pani Jolanta Gudalewska Burmistrz Krynek, która przywitała zgromadzonych uczestników, seniorów oraz wszystkich licznie zgromadzonych gości. Następnie Henryk Cudnik – Przewodniczący Zarządu Rejonowego podziękował, wszystkim którzy przyczynili się do przygotowania tegorocznego przeglądu oraz wręczył odznaki dla zasłużonych seniorów z powiatu sokólskiego. Wyróżnienie również wręczono samemu Panu Henrykowi. […drodzy Państwo tak się złożyło, że XXIII Przegląd Zespołów Artystycznych Seniorów ARS 2019 zbiega się z pięknym jubileuszem 25 lat pracy Pana Henryka Cudnika w Zarządzie w Rejonowym Polskiego Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów w Sokółce. To ogromny zaszczyt, że ten jubileusz obchodzimy właśnie w gminie Krynki. Z tej okazji chcielibyśmy wyrazić najwyższe uznania za działalność na rzecz seniorów z powiatu sokólskiego, za Pana osobiste zaangażowanie w poprawę życia seniorów oraz za wielką wrażliwość społeczną…] – mówiła Pani Jolanta Gudalewska Burmistrz Krynek. Podziękowania oraz życzenia Panu Henrykowi Cudnikowi złożyli również Starosta Sokolski Piotr Rećko wraz z Profesorem Karolem Karskim [ …Dziękuję za to, że chcecie kontynuować to wspaniale dzieło, ubogacać artystycznie nasz powiat, że realizujecie wszystkie misje kulturalne, dziękujemy w imieniu powiatu sokólskiego…] – mówił Piotr Rećko Starosta Sokólski Do udziału w przeglądzie zgłosili się : Chór „ Suchowolskie nutki„ funkcjonuje przy ośrodku kultury w Suchowoli. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasteczka i gminy uświetniając swoimi występami liczne uroczystości. Bogumiła Sołoniewicz śpiewa solo od 3 lat. Wykonuje utwory muzyki pop. Sukcesem jest zakwalifikowanie się na Ogólnopolski Przegląd ARA Seniorów w Bydgoszczy w 2018 r. Chór seniorów Janowianie istnieje od 2014 r. Wykonuje pieśni religijne i świeckie na uroczystościach gminnych, parafialnych i regionalnych oraz uczestniczy w przeglądach zespołów seniorów. Osiągnięcia I nagroda w 2016 r. oraz II nagroda w 2018 r. na Ogólnopolskim przeglądu ARS w Bydgoszczy. Chór Epoka został złożony w 1998 roku. Działa od dwudziestu jeden lat przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie. W chwili obecnej liczy 18 członków . Opiekunem artystycznym i dyrygentem Chóru Epoka jest Pan Maciej Falkiewicz. Chór Epoka bierze udział w imprezach lokalnych, plenerowych i wyjazdowych. Wykonuje pieśni patriotyczne, sakralne i biesiadne. Bierze udział w Przeglądach Artystycznych Seniorów. Uczestniczy w oprawie Mszy Świętych w Kościele Parafialnym w Korycinie i uroczystościach parafialnych jak : 3 Maja , 11 Listopada, Reprezentuje i promuje Gminę Korycin na zewnątrz. Zespół wokalny „ Szudziałowianie „ powstał 3 lata temu. Obecnie jest w fazie gruntownej reorganizacji. W repertuarze zespołu są piosenki ludowe, biesiadne, patriotyczne i religijne. Zespół występuje na różnych imprezach gminnych i regionalnych. Zespół „ Zawsze młodzi „ działa w Sokólskim Ośrodku Kultury już drugi rok. Od września ubiegłego roku pracuje pod kierunkiem Mateusza Tymura. Zespół w chwili obecnej liczy 9 osób. Chór Seniora Dąbrowianki istnieje od 24 lat. Ostatnie 10 lat jak chór żeński. Bierze aktywny udział w uroczystościach miejskich, gminnych i powiatowych. Ma w swoim repertuarze piosenki religijne, patriotyczne, klasyczne i rozrywkowe. „ Sokólskie Wrzosy „ to chór istniejący już 24 lata.Sokólskie Wrzosy wielokrotnie sięgały po najwyższe laury na przeglądach chóralnych. Pierwszy publiczny występ „Sokólskie Wrzosy” dały 17 czerwca 1996 roku na Dniach Sokółki. Przez 20 lat istnienia chór z Sokółki odniósł mnóstwo sukcesów. Wielokrotnie reprezentował województwo podlaskie na Przeglądach Krajowych Artystycznego Ruchu Seniorów w Bydgoszczy. W 2000 roku zajął tam I miejsce, w 2002 i 2004 – zdobył Grand Prix, w 2006 – Kapela u Mundka, która składa się z czterech muzyków grających na saksofonach, akordeonie perkusji. Repertuar zespołu to melodie taneczne, utwory ludowe oraz muzyka biesiadna. Zespół „ Pogodna Jesień „ działa od 10 grudnia 1992 roku, najpierw jako chór teraz jako zespół wokalny. Uświetnia imprezy gminne oraz reprezentuje nasz powiat na licznych imprezach organizowanych w województwie. .Laureatki nagrody w kategorii zespoły wokalne na Ogólnopolskim Przeglądzie ARA Seniorów w Bydgoszczy w 2016 r. „ Dębina ” – zespół folklorystyczny który powstał w 2001 roku, wykonuje pieśni ludowe, patriotyczne i religijne. Bierze udział w przeglądach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, zdobywając wyróżnienia. Swoimi występami uświetnia także uroczystości świeckie i religijne. Korycińska Grupa teatralna powstała we wrześniu 2013 r. w ramach realizacji projektu Konkursowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na podstawie Rządowego Programu Na RZECZ Aktywności Społecznej Osób Starszych. Grupa ma za sobą ponad 50 występów publicznych w Korycinie i innych placówkach kulturalno – oświatowych m.in. w Warszawie, Augustowie, Sokółce , Suchowoli, Bombli, Białymstoku, Lipsku, Krynkach, Bakałarzewie, Wyszkach a także na Litwie. Brała również udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Scenicznym „ Starsi Panowie Dawaj „ w Solinie, w Wojewódzkim Konkursie Teatrów Wiejskich w Łomży, corocznie w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych i wielu innych. Korycińska Grupa Teatralna została zakwalifikowana do prestiżowego 17. Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów ARS 2016. Gościnnie wystąpił też Zespół „Mtatsmindelebi” z Gruzji. Powstał on na bazie szkoły im. Jewktimy i Gieorgija Mtatsmindelebi. Celem działalności Zespołu jest odrodzenie podstaw kanonicznego śpiewu cerkiewnego. Repertuar stanowi w większej części tradycyjna muzyka gruzińska, również cerkiewna. Zespół koncertuje i bierze udział w chóralnych festiwalach. Dyrygentką Zespołu jest Tatiana Megrelidze – absolwentka dyrygentury chóralnej Państwowego Konserwatorium w Tbilisi, chórzystka, nauczycielka muzyki cerkiewnej i ludowej w szkołach dziecięcych, wykładowca śpiewu cerkiewnego w seminarium i Akademii Teologicznej, a także na Uniwersytecie i w Gimnazjum im. Jewktima i Gieorgija.Mtatsmindelebi. XXIII Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych Seniorów „ARS 2019” pod patronatem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko zakończono uroczystym wręczeniem statuetek przez Profesora Karola Karskiego wszystkim uczestnikom przeglądu. Wykonawcy wykazali się wysokim poziomem artystycznym, a licznie zgromadzona publiczność dobrze się bawiła słuchając muzyki i śpiewu seniorów. Wszystkim wykonawcom gratulujemy udanych występów.

 

A.Sielewicz

A.Sielewicz

image_printDrukuj