Zgoda buduje – droga Brzozowo- Suchodolina- Jałówka wykonana

Po Mszy Świętej w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jałówce Starosta Sokólski Piotr Rećko rozpoczął uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 1254B Brzozowo- Suchodolina- Jałówka. W pierwszej kolejności zwrócił się do mieszkańców, sołtysów i radnych z terenów, przez które przebiega wyremontowana droga: “Na początku chciałem bardzo serdecznie państwu podziękować bo byliście dla nas inspiracją, motywacją do tego żeby realizować tę inwestycję. Długo czekał cały proces inwestycyjny, a przede wszystkim proces pozyskiwania środków na tę drogę. Z ówczesnym Burmistrzem, obecnie Członkiem Powiatu Sokólskiego – Romualdem Gromackim, zastanawialiśmy się skąd pozyskać środki zewnętrzne, bo to było najważniejsze. Udało się, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki Gminie Dąbrowa Białostocka – bo to Gmina była wnioskodawcą. Skutecznie złożono wniosek, pozyskano pieniądze. Bez zaangażowania ówczesnego Radnego gminnego Adama Żadziłko z Jałówki, bez zaangażowania wszystkich Członków Zarządu Powiatu z poprzedniej kadencji między innymi: Alicji Rysiejko, Wicestarosty Jerzego Białomyzego, ale też Radnej z tego terenu – Zofii Danilewicz i wielu innych ludzi, tej drogi by nie było. Dzięki konsensusowi udało się zrealizować tę inwestycję. Dlatego wszystkim państwu serdecznie dziękuję za wspólną ciężką pracę i zgodę, zarówno mieszkańcom jak i władzom samorządowym: Sołectw, Gminy i Powiatu. Chcę podziękować jeszcze jednej osobie – panu Profesorowi Karolowi Karskiemu, który zawsze jest dobrym duchem naszych wszystkich inwestycji unijnych. On, jako europarlamentarzysta z każdym razem podpowiadał nam w jaki sposób pozyskiwać te środki w praktyce, doradzał wielokrotnie. Adam Wojteczko, który został w obecnej kadencji radnym z tego terenu, z kopyta ruszył do pracy i bardzo mocno wspierał nas przy tej inwestycji. Dziękuję również aktualnemu Burmistrzowi – Arturowi Gajlewiczowi, który wspólnie z odchodzącym wówczas Andrzejem Wnukowskim działali i pilnowali tej inwestycji. Zgoda i wspólne porozumienie buduje drogi.” Następnie głos zabrał Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz: “ Serdecznie witam wszystkich państwa na otwarciu tej drogi, drogi, która jest symbolem naszej współpracy między samorządem gminnym, a powiatowym, pomiędzy Gminą a naszymi wspaniałymi Sołtysami: Bożenie Gryżenia z Jałówki, Annie Puchlik z Suchodoliny, Agnieszce Suchockiej ze Sławna oraz Ewie Krahel z Brzozowa. oraz wszystkim tym, dzięki którym ta inwestycja powstała i stała się połączeniem naszych wsi, przez które przebiega. Jest to bardzo dobry skrót, w czasie, kiedy budowana jest droga wojewódzka z Dąbrowy Białostockiej do Sokółki. Szczególne podziękowania należą się poprzedniemu Burmistrzowi Romualdowi Gromackiemu. Zauważcie państwo, że to co zostało obiecane, zostało wykonane – nie rzucamy słów na wiatr. Staramy się wykonywać obiecane inwestycje. Ta droga była bardzo potrzebna, widać to po dzisiejszym ruchu, który ma miejsce również w trakcie tej uroczystości. Kochani, dziękuje za obecność, współpracę i pomoc zarówno wcześniej jak i teraz przy inwestycjach, które planujemy. Dziękuję Członkowi Parlamentu Europejskiego – panu Karolowi Karskiemu, panu Pawłowi Wnukowskiemu, który również wspiera nas we wszystkich inwestycjach, Zarządowi Powiatu Sokólskiego również poprzedniemu – panu Jerzemu Białomyzemu, pani Alicji Rysiejko, oraz ówczesnemu – panu Romualdowi Gromackiemu, pani Wicestaroście Bożenie Jelskiej-Jaroś za to, że jeśli pojawia się jakiś problem podczas realizowania inwestycji są gotowi przyjechać, zobaczyć i jeśli potrzeba nawet dołożyć do inwestycji w ramach przesunięć w budżecie. Cieszymy się z tego, że jesteśmy tu razem i możemy dzisiaj, w pięknym miesiącu maju rozpocząć otwarcie tej drogi od mszy świętej. Cieszymy się też, że są z nami duszpasterze: Ksiądz Proboszcz z Dąbrowy Białostockiej – Wacław Lewkowicz, Ksiądz Wikariusz z Dąbrowy Białostockiej – Adam Turliński, dziękujemy za obecność, modlitwę, wspaniałe kazanie. Jak Św. Paweł Pisał – A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Idąc za stwierdzeniem Św. Pawła, starajmy się budować, a nie dzielić, starajmy się tworzyć nowe inwestycje, które będą służyć naszym mieszkańcom, całemu powiatowi i województwu podlaskiemu.” Pani Sołtys Bożena Gryżenia powitała wszystkich w imieniu swoim oraz sołtysów i mieszkańców wsi: Jałówka, Sławno, Suchodolina i Brzozowo – miejscowości przez które biegnie otwierana droga, następnie podziękowała za zrealizowanie tej tak potrzebnej i latami wyczekiwanej inwestycji. W podziękowaniu za współpracę złożyła na ręce Starosty Piotra Rećko symboliczny podarunek. Również Europoseł Karol Karski zabrał głos: “To jest bardzo przyjemny moment, gdy możemy oglądać owoc współpracy wszystkich tutaj zebranych. Ja ze swojej strony też mam satysfakcje, z tego powodu, że środki pochodzące na budowę tej drogi pochodzą z PROW, czyli środków przekazywanych przez Unię Europejską. To jest ten pozytywny owoc uczestnictwa Polski w UE. Otrzymujemy środki na rzeczy, które powoli wydają się nam oczywiste, a jeszcze takie oczywiste do niedawna nie były. Ta droga jest ważna dla mieszkańców, ale także dla osób, które będą tędzy przejeżdżały. Jest to jedna z wielu dróg, które powstają, ponieważ Polska teraz dynamicznie się rozwija, a jednocześnie biorąc pod uwagę stopień dysproporcji w rozwoju infrastrukturalnym tego najbiedniejszego polskiego regionu jakim jest województwo podlaskie, to właśnie te środki tutaj wpływają. Wpływają w ilości niewspółmiernie wyższej niż jakby wymagał tego wskaźnik terytorialny czy liczby mieszkańców. Ten region potrzebuje ich najwięcej, dlatego najwięcej ich otrzymuje. Ta droga jest jedną z wielu, wiele jeszcze będzie powstawać, czego państwu życzę. Chciałbym państwu jeszcze raz serdecznie pogratulować współpracy, która zaowocowała ta właśnie korzystną inwestycją.”. Radny Sejmiku Wojewódzkiego Paweł Wnukowski w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego podziękował za zaproszenie na uroczystość “… ale przede wszystkim chcę podziękować za zaangażowanie pana Posła Parlamentu Europejskiego. Ja, ze swojej strony mam satysfakcję, że byłem pomostem pomiędzy panem Starostą Piotrem Rećko, panem Burmistrzem Gajlewiczem, a panem Posłem Karolem Karskim. Pamiętam… kiedy zaszedłem półtora roku temu do pana Profesora Karskiego i zapytałem: “Panie pośle, jest bardzo ważna inwestycja w powiecie sokólskim, musimy pomóc. Czy zaangażujemy się w tę sprawę?” Pan Poseł odpowiedział: “Pan się jeszcze pyta? My musimy się zaangażować w tę inwestycję.”(…) Niedługo będziemy kończyć drogę wojewódzką Sokółka – Dąbrowa Białostocka. Staramy się rozwijać ten region dla wszystkich, żeby nie był to region zapomniany. Żeby wszyscy mieszkańcy czuli satysfakcję, że mają dobrych włodarzy w postaci pana Burmistrza i pana Starosty.” – kontynuował Paweł Wnukowski. Po przemówieniach osób zaangażowanych w zakończoną inwestycję, nastąpiło poświęcenie wyremontowanej drogi oraz uroczyste, symboliczne przecięcie biało-czerwonej wstęgi.

Patrycja A. Zalewska

Droga powiatowa 1254B Brzozowo- Suchodolina- Jałówka.

Beneficjentem i Inwestorem inwestycji są: Gmina Dąbrowa Białostocka wraz z Partnerem Projektu Powiatem Sokólskim. Wykonawcą prac projektowych była Pracownia Projektowa Budownictwa Komunikacyjnego STRADA. Koszt całkowity przebudowy drogi wyniósł 6 974 715,00zł. Na przebudowę drogi pozyskano dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020 w kwocie: 2842 067zł. Pozostałą kwotę wyłożyły samorządy- Powiat Sokólski- 2 016 324 zł, Gmina Dąbrowa Białostocka- 2116 324zł. Inwestycja była możliwa dzięki współpracy samorządów.
I Etap obejmował opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1254B Brzozowo – Suchodolina – Jałówka wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych, II Etap to roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1254B Brzozowo – Suchodolina – Jałówka. Długość przebudowanego odcinka wynosi 7,68km.

Klaudia Galej

Zdjęcia Patrycja A. Zalewska

image_printDrukuj