Edukacja za Bony. Podpisanie kolejnych umów w ramach wsparcia finansowego „Bony Na Szkolenia”

BONY NA SZKOLENIA. Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2 współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III  Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.

W ciągu ostatniego tygodnia w Starostwie Powiatowym w Sokółce podpisano kolejne umowy z uczestnikami projektu o przyznanie Bonów na Szkolenia w ramach projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.” Sześć osób zdecydowało się skorzystać z w/w projektu aby doskonalić swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje w bardzo różnorodnych dziedzinach, jedna z osób podpisała umowy na trzy różne kursy co potwierdza popularność programu. Kursy na które aplikowali uczestnicy w ostatnim tygodniu to:

  • Bezpieczna wymiana butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym
  • Indywidualny kurs j. angielskiego na poziomie A1
  • –  Prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. C, C1, C+E, C1+E (badania, opłata za pierwsze egzaminy)     oraz kurs ADR – przewóz towarów niebezpiecznych(podstawowy wszystkich klas i specjalistyczny w cysternach)
  • – Kurs prawa jazdy kat. B z badaniami lekarskimi oraz egzaminami państwowymi
  • – Kadry i płace – prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. Kurs umiejętności zawodowych A.35
  • – Visual Basic for Applications (VBA) w EXCEL
  • – Indywidualny kurs j. angielskiego na poziomie A2 z certyfikatem TOEIC

Patrycja A. Zalewska

image_printDrukuj