Zaproszenie do udziału w konferencji w związku z realizacją projektu osłonowego – edycja 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji

„Porozmawiajmy o naszej mocy w działaniach przeciw przemocy

Zorganizowaną dla przedstawicieli Pomocy Społecznej, Policji, Oświaty, Służby Zdrowia, Zespołów Interdyscyplinarnych, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wymiaru Sprawiedliwości, Prokuratury, Kuratorów Sądowych, Organizacji Pozarządowych działających na terenie powiatu sokólskiego

w związku z realizacją projektu  

Powiat Sokólski dodaje mocy w działaniu przeciw przemocy”

w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- Edycja 2019 r.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Priorytet II : „Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie”

Termin: Sokółka  24.06.2019r.  (poniedziałek) w godzinach: 9:00-13:30
Miejsce: 
Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, sala 29

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegóły z załączonym pliku:

zaproszenie na konferencję 24.06.2019r osłonówka

 

 

image_printDrukuj
Tagged , , .