Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

W dniu 12 czerwca 2019 r. Zarząd Powiatu Sokólskiego wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Podczas posiedzenia Zarząd przygotował projekt obwieszczenia Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sokólskiego. Przygotowano także projekty uchwał Rady Powiatu w następujących sprawach:
– powołania Rady Społecznej w SP ZOZ w Dąbrowie Bł.,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Sidra,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Szudziałowo,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Janów.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał przedłożonych przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia:
petycji mieszkańców wsi Kiersnówka, Grodzisk, Podgrodzisk, Lewki, Olsza, Chmielówka, Pięciowłóki,
petycji mieszkańców wsi podhorodnianka.
Następnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych “Pod Skrzydłami” o zwolnienie z opłat za najem pomieszczeń i wyposażenia w SOSW w Sokółce.
Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawach:
– diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia ogólnego w Sokółce,
– diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia ogólnego w Dąbrowie Bł.,
– diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia ogólnego w Suchowoli,
– diagnozy potrzeb w SOSW, w zakresie kształcenia ogólnego, w Sokółce.
– zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019.

Patrycja A. Zalewska

image_printDrukuj