Podpisanie umów na dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Członka Zarządu Powiatu Sokólskiego Jerzego Białomyzego pozyskał środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie działań, polegających na likwidacji barier transportowych oraz sfinansowaniu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach „Programu  wyrównywania różnic między regionami III” W zakresie zawartych umów otrzymaliśmy dofinansowanie w łącznej wysokości  436 946 zł z przeznaczeniem na zakup: 9-cio miejscowego mikrobusu dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” Warsztaty Terapii Zajęciowej  w Dąbrowie Białostockiej, 9-cio miejscowego mikrobusu wyposażonego w najazd dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Sokółce, autobusu 21-miejscowego wyposażonego w najazd dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce oraz środków finansowych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce. Realizacja wymienionych działań pozwoli na efektywniejsze włącznie do życia społecznego oraz zawodowego niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu.

materiał: PCPR/ Referat Promocji

image_printDrukuj