Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

17 czerwca 2019r. odbyło się Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego. Porządek Posiedzenia Zarządu Powiatu obejmował następujące sprawy:

1) zmiana budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019.

-powołanie Rady Społecznej w SP ZOZ w Sokółce

– przyjęcie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Sokólskiego na lata 2019-2022

– zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Sokółce za rok 2018.

-zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Dąbrowie Bł. Za rok 2018

– zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego SP ZPO w Krynkach za rok 2018.

– ocenę sytuacji ekonomiczno- finansowej SP ZOZ w Sokółce za rok 2018

– ocenę sytuacji ekonomiczno- finansowej SP ZOZ w Dąbrowie Bł. Za rok 2018

– ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZPO w Krynkach za rok 2018

– określenie przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sokólskiego, których właścicielem jest Powiat Sokólski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Zarząd Powiatu Sokólskiego podjął decyzję o  złożeniu wniosku do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego o dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa realizacji programu inwestycji:

  1. ,,Przebudowa i wyposażenie Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ w Sokółce’’
  2. ,,Dostawa i montaż nowej windy w istniejącym szybie windowym w budynku Szpitala oraz zakup sprzętu medycznego do SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej’’.

Zarząd Powiatu Sokólskiego pozytywnie rozpatrzył  wnioski:

1) Dyrektora SP ZOZ w Sokółce o wyrażeniu zgody na nieodpłatne korzystanie z nieruchomości wraz z niezbędną infrastrukturą celem realizacji projektu pn. ‘’Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym’’.

-2) Wójta Gminy Kuźnica o zwiększenie udziału Powiatu Sokólskiego w finansowaniu zadania pn. ‘’Przebudowa drogi powiatowej nr 1264 B na odcinku Wołkusze- droga krajowa nr 19 Łosośna – Czuprynowo’’

Zarząd Powiatu Sokólskiego podpisał również wstępne porozumienie z Nadleśnictwem Krynki w sprawie realizacji zadania drogowego na drodze powiatowej nr 1281 Krynki- Górany.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego.

Klaudia Galej

image_printDrukuj