Realizacja dotacji celowej z budżetu państwa oraz budżetu Powiatu Sokólskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce informuje, że w grudniu 2018 roku dzięki dotacji celowej z budżetu państwa oraz dotacji z budżetu Powiatu Sokólskiego w ramach realizacji zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii” zakupiono aparaturę i sprzęt medyczny na łączną kwotę 1 837 188,00 zł.
Kwota dofinansowania z budżetu Państwa wyniosła 1 463 600,00 zł. Kwota dofinansowania z budżetu Powiatu Sokólskiego wyniosła 315 871,54 zł. Wkład własny SPZOZ w Sokółce 57 716,46 zł.

W ramach realizacji zadania zakupiono na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii następujący sprzęt i aparaturę medyczną:
1. Aparat/monitor do pomiarów Dopplera/hemodynamicznych z wyposażeniem (1szt) za kwotę 164 700,00 zł.
2. Bronchofiberoskop intubacyjny z torem wizyjnym z wyposażeniem (1kpl) za kwotę 66 150,00 zł.
3. Łóżko do intensywnej terapii Progressa Pulmonary (3szt) za łączną kwotę 400 010,40 zł.
4. Łóżko do intensywnej terapii Accella Accella D2 (2szt) za łączną kwotę 80 481,60 zł.
5. Monitor hemodynamiczny służący do nieinwazyjnych pomiarów rzutu serca z wyposażeniem (2szt) za łączną kwotę 66 528,00 zł.
6. Pompa infuzyjna strzykawkowa AGILIA SP MC WIFI (15szt) za łączną kwotę 56 700,00 zł.
7. Pompa infuzyjna objętościowa AGILIA VP MC WIFI (15szt) za łączną kwotę 68 040,00 zł.
8. Respirator do terapii niewydolności oddechowej z wyposażeniem (5szt) za łączną kwotę 428 760,00 zł.
9. Respirator stacjonarny z możliwością wykorzystania jako transportowy z wyposażeniem (1szt) za kwotę 54 000,00 zł.
10. Stacja dokująca LINK 6+ AGILIA EU2 (5szt) za łączną kwotę 27 000,00 zł.
11. System monitorowania pacjenta (centrala monitorująca + 6 monitorów pacjenta z modułami transportowymi) z wyposażeniem (1szt) za kwotę 297 000,00 zł.
12. Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta (1szt) za kwotę 81 000,00 zł.
13. Wideolaryngoskop z wyposażeniem (1kpl) za kwotę 24 840,00 zł.
14. Wózek anestezjologiczny z wyposażeniem (1szt) za kwotę 10 335,60 zł.
15. Wózek reanimacyjny z wyposażeniem (1szt) za kwotę 11 642,40 zł.

 

image_printDrukuj