Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 2/2019 – pedagog – projekt osłonowy