X Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

X Sesja Rady Powiatu Sokólskiego rozpoczęła się od przyjęcia protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu i rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Kiersnówka, Grodzisk, Podgrodzisk, Lewki, Olsza, Chmielówka, Pięciowłóki. Następnie Starosta Sokólski Piotr Rećko przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między sesjami.

Rozpatrzono projekty takie jak:

– projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

-projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2018.

– projekt w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za rok 2018.

– projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za rok 2018.

– projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Pielęgnacyjno- Opiekuńczego  w Krynkach za rok 2018.

– projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Krynkach za rok 2018.

– projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Sokólskiego na lata 2019-2022
– projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w SPZOZ w Sokółce

– projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej

– projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janów w roku 2019.

– projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szudziałowo w roku 2019

– projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sidra w roku 2019.

– projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sokólskiego, których właścicielem jest powiat Sokólski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystnaków

– projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Podhorodnianka

– projekt uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Nowy Dwór zadania zarządzania publiczną drogą powiatową

-projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sokólskiego

– projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019.

 

Powiat Sokólski będzie starał się pozyskać pieniądze z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych na modernizację drogi w Klimówce. Zostanie zakupiony również autobus do przewozu dzieci niepełnosprawnych oraz samochód na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Powiat sokólski przeznaczył również po  30 tys. zł gminie Szudziałowo, Sidra i Janów na zakup samochodów strażackich.

Poruszono również temat zadłużenia Sokólskiego szpitala oraz ulicy Targowej w Sokółce.

Klaudia Galej

 

image_printDrukuj