NABÓR WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

Zarząd Powiatu Sokólskiego z dniem 29 czerwca 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Kwota przeznaczona na realizacje zadania wynosi 9 000 zł.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, prowadzące działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców z terenu powiatu sokólskiego do składania ofert, w terminie do dnia 22 lipca 2019 r. do godziny 12.00.

Szczegółowe warunki konkursu pod adresem:

https://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/konkursyidotacje/ochrona_i_promocja_zdrowia/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-powiatu-sokolskiego-w-roku-2019-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia.html

image_printDrukuj
Tagged , .