Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

27.06.2019r odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w trakcie którego podjęto uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019. Podpisano również skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018r.

Podjęto uchwały takie jak:

– uchwała w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia;

-uchwała w sprawie powołania komisji do oceniania pod względem merytorycznym wniosków na realizację zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia;

-uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce;

-uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce

– uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sokółce

– uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie centralizacji rozliczeń VAT w Powiecie Sokólskim i jednostkach organizacyjnych powiatu sokólskiego;

-uchwała w sprawie przyjęcia warunków zawartych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6/3 znak ABI.6703.12.2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski:

– wniosek SOSW w Sokółce o wyrażenie zgody na zatrudnienie technika biurowego, sprzątaczki oraz pomocy nauczyciela na ½ etatu w ramach robót publicznych;

-Wnioski Dyrektora ZSR w Sokółce,  Dyrektora ZSZ w Sokółce, Dyrektora ZS w Suchowoli o ponowne przeanalizowanie decyzji zatwierdzającej arkusze organizacji szkoły na rok 2019/2020 i przywrócenie etatu dozorcy w szkołach;

– wniosek Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sokółce o bezpłatne użyczenie Sali konferencyjnej na przeprowadzenie szkolenia;

– wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Suchowoli o zakup saksofonu tenorowego z okazji Jubileuszu 60-lecie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy ZS w Suchowoli;

– wniosek KS ‘’Sokół 1946 Sokółka’’ o dofinansowanie organizacji Powiatowego turnieju piłki nożnej ‘’Powitanie LATA czwartą Ligą” pod Patronatem Starosty Sokólskiego;

– wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego koła w Sokółce o dofinansowanie organizacji oraz ufundowanie nagród uczestnikom Powiatowego Maratonu karpiowego o Puchar Starosty Sokólskiego;

– wniosek PZDR w Sokółće o ufundowanie nagród rolnikom wystawiającym zwierzęta hodowlane podczas XXV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym w Szepietowie;

– wniosek Wójta Gminy Janów o ufundowanie nagród uczestnikom konkursów organizowanych podczas Dni Janowa;

– wniosek Wójta Gminy Kuźnica o dofinansowanie organizacji dożynek gminnych;

Zarząd Powiatu Sokólskiego zawarł aneks do porozumienia trójstronnego zawartego pomiędzy Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce z siedzibą w Warszawie a Zespołem Szkół w Dąbrowie Białostockiej i Powiatem Sokólskim w sprawie tworzenia Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej oraz aneks do umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych na dostawę dokumentów komunikacyjnych. Zarząd złożył rozliczenie środków otrzymanych od Burmistrza Suchowoli na realizację zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla uczniów II LO im. Ks. Jerzego Popiełuszki w ZS w Suchowoli.

KG

image_printDrukuj