Ślubowanie pracownika Starostwa Powiatowego w Sokółce

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania.”-  wypowiadając te słowa w obecności między innymi   Sekretarz Powiatu Katarzyny Nowak i Dyrektora Andrzeja Wnukowskiego   kolejny pracownik został uroczyście przyjęty w poczet urzędników Starostwa Powiatowego w Sokółce.

 

image_printDrukuj