EDUKACJA ZA BONY – informator

Projekt partnerski pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”, funkcjonujacy w mediach pod nazwą „Bonów na szkolenia” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”, Poddziałania 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”.

Liderem projektu jest Powiat Sokólski, partnerami: Powiat Białostocki, Miasto Białystok oraz Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o.

image_printDrukuj