„Gminy – aktywni członkowie społeczności”

Projekt „Gminy – aktywni członkowie społeczności” realizowany jest w ramach Interreg V-A Litwa -Polska i ma na celu zapewnienie zintegrowanej i lepszej jakości administracji publicznej i usług publicznych dla wzmocnienia rodziny. W ramach projektu w Powiecie Sokólskim w Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej zaplanowano prace remontowe sali gimnastycznej i siłowni oraz zakup nowego sprzętu przeznaczonego do siłowni. Sprzęt będzie składał się miedzy innymi z bieżni elektrycznej, rowerów spinningowych, wioślarza aerobowego, zestawów hantli, talerzy i gryfów. Prace remontowe i zakup sprzętu na siłownie zapewni mieszkańcom Powiatu Sokólskiego dostęp i możliwości do wspólnego spędzania czasu z rodziną w ramach aktywności fizycznej, sportowej.
Powiat Sokólski posiada dużą wiedzę w zakresie rozwoju rodziny jako instytucji i chciałby podzielić się doświadczeniem z partnerami na Litwie. Partnerzy przygraniczni są przekonani, że społeczeństwo opiera się na rodzinie, dlatego też jednym z głównych zadań tego projektu jest przyczynianie się do stworzenia i rozwoju przyjaznej rodzinie atmosfery.
Trzej partnerzy projektu: Samorząd Rejonu Solecznickiego, Powiat Sokólski i Samorząd Rejonu Orańskiego planują lokalne działania dotyczące programu poprawy jakości rodziny i rozwoju usług publicznych. Przewidziane są 3 szkolenia ogólne, 18 lokalnych dyskusji, 3 obozy szkoleniowe, 1 konferencja końcowa. Planowane jest włączenie 900 uczestników do działań transgranicznych. Podczas realizacji projektu zostanie dostosowana niezbędna infrastruktura potrzebna do wdrażania zaplanowanych działań projektu i działań programowych. Docelową grupą projektu są: pracownicy samorządowi, rodziny, członkowie społeczności.
Realizacja projektu trwać będzie 18 miesięcy, a ogólny budżet wynosi 365 223,51 euro.
Ogólna kwota dofinansowania przyznana dla Powiatu Sokólskiego wynosi 85 674,37 euro, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 72 823,21 euro, a 12 851,16 euro to wkład własny z budżetu Powiatu Sokólskiego.
Martyna Marlena Gajlewicz
Referat Rozwoju
Wydział Organizacyjny
image_printDrukuj