Zajęcia artystyczne na półkoloniach w SOSW

W ramach „Półkolonii z rehabilitacją” zorganizowanych dla podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce odbywały się zajęcia artystyczne z dziedziny plastyki, muzyki i ceramiki.

„Lato, lato, lato czeka…” pod takim hasłem odbyły się warsztaty malarskie, w czasie których uczestnicy półkolonii oddali się z wielką radością malowaniu farbami na folii streczowej. Inna faktura pozwoliła im eksperymentować oraz zachęciła wszystkich do artystycznych działań, natomiast malowanie na świeżym powietrzu dostarczyło mnóstwo frajdy oraz ogromnej kreatywności. W czasie zajęć plastycznych uczestnicy półkolonii malowali farbami plakatowymi na dużej płaszczyźnie packami na muchy tworząc kwietny ogródek.

Wielkim zaskoczeniem okazało się tkanie kolorową włóczką na wcześniej już wykorzystanych packach na muchy, które miały kształty letnich kwiatów oraz malowanie różnobarwnych motyli na podkładach malarskich.

Podczas warsztatów ceramicznych, których głównym celem było wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez działalność twórczą, uczestnicy modelowali z gliny dzieła według własnych pomysłów oraz wykrawali ozdoby za pomocą foremek. Poprzez te zajęcia podopieczni przeżyli twórcze doświadczenie, rozwijali swoją  kreatywność, wyobraźnię i zdolności manualne. Była to  także zabawa, dzięki której odkrywali swoje możliwości i talenty, realizowali fantastyczne pomysły, cieszyli  się tworzeniem rzeczy pięknych i niepowtarzalnych. Kontakt z gliną przyniósł także doskonały efekt terapeutyczny: relaksował, uspokajał, wyciszał oraz pozwalał na rozładowanie negatywnych emocji. Dodatkowo poprzez pracę z gliną dzieci i młodzież uczyła się koncentracji, cierpliwości, odpowiedzialności, planowania oraz współpracy.

Podopieczni letnich półkolonii uczestniczyli również w zajęciach muzycznych. Muzyka jest niewerbalnym środkiem komunikacji. Posiada duże działanie aktywizujące. Kontakt z muzyką rozwija  aktywną i twórczą wyobraźnię.  Uczestnicy chętnie i  aktywnie brali udział  w tego rodzaju zajęciach poprzez śpiew, słuchanie, wystukiwanie rytmów.

Bardzo atrakcyjną formą zabawy była gra na prostych instrumentach muzycznych, która wywołała spontaniczne reakcje uczestników zajęć. Wszystkie te elementy wywierały pozytywny wpływ do współpracy i współzawodnictwa w grupie.  Podczas zajęć panowała radosna atmosfera.

Stowarzyszenie „Pod Skrzydłami” zorganizowało półkolonie z otrzymanych dotacji: z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Województwa Podlaskiego, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ze środków PFRON, z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

Stowarzyszenie „Pod Skrzydłami” w Sokółce

image_printDrukuj