Kolejne umowy w ramach wsparcia finansowego „Bony na Szkolenia”

Po podpisaniu umów w ramach wsparcia finansowego „Bony na Szkolenia” przez przez Członka Zarządu Powiatu Jerzego Białomyzego oraz dwie kolejne, młode osoby, udało nam się z nimi porozmawiać. Panią Agnieszkę, która będzie uczestniczyła w kursie pn. „Indywidualny jęz. angielski na poziomie A1” zapytaliśmy dlaczego zdecydowała się na kurs z „Bonów na Szkolenia”?

   Agnieszka: Z racji dofinansowania koszt usługi jest zdecydowanie niższy. Postanowiłam przypomnieć sobie język angielski, uważam, że będę wykorzystywać go w pracy, zwiększy to moje kompetencje, obsługuję wielu różnych klientów i mogą też się zdarzyć klienci zagraniczni.

Gdzie znalazła Pani informacje o „Bonach na Szkolenia”?
Na na profilu FB Powiatu Sokólskiego.

Przez 50 godzin da się nauczyć jęz. angielskiego na poziomie A1?
Myślę, że tak, aczkolwiek zapisałam się na 50 h, z myślą o zapisaniu się na kolejne 50, mam możliwość podzielenia tego kursu na 2 etapy. Po zakończeniu tego kursu zamierzam wnioskować o kolejny na wyższy poziom.

A Ty Olafie, gdzie zdobyłeś informację o możliwości skorzystania z „Bonów na Szkolenia”?

   Olaf: Dyrektor ZS w Dąbrowie Białostockiej pan Jarosław Budnik poinformował nas, że możemy wziąć udział w tym projekcie i być może uda nam się zdobyć dofinansowanie.

Co Ciebie skłoniło do udziału?
Myślę, że dzięki takim kursom będę mógł bardzo rozwinąć się zawodowo, a głównym atutem jest możliwość dofinansowania. Chcę zacząć już teraz dokształcać się w kierunku, w którym chcę działać w przyszłości.

Czego będziesz się uczył?
Pakietu Adobe, to jest grupa programów głównie dla profesjonalistów. W moim przypadku jest to grupa trzech programów graficznych: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator. Kurs pozwoli mi posługiwać się nimi i dzięki temu będę mógł płynnie realizować moje pomysły graficzne. Na tym opieram swoją karierę zawodową.

Zacząłeś już działać na polu grafiki?
Tak, zacząłem i szkolę się sam od 5 lat, a teraz chcę zacząć tak poważniej, w pełnym zakresie wykorzystać swój potencjał i umiejętności, które być może w sobie kryję, mam taką nadzieje 🙂 Właśnie skończyłem LO i zamierzam studiować grafikę albo marketing.

Czy poleciłbyś korzystanie z tego typu projektów?
Oczywiście, już zdążyłem polecić kilku osobom bo zdecydowanie jest to duża szansa na rozwój własny.

Kilka dni temu Olaf podpisał kolejną umowę o przyznanie „Bonów na Szkolenia”, tym razem w zupełnie innej dziedzinie, bo wybrał kurs „Operatora maszyn budowlanych” – bo kwalifikacji nigdy za wiele!

materiał P.A. Zalewska

    Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W jego ramach realizowane będą równocześnie dwa programy: Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Rozwój kompetencji językowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Projekt realizowany jest przez Powiat Sokólski (lider) w partnerstwie z: Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. Jego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego im. Białystok.
Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych. Ze względu na duże zainteresowanie projektem nabór wniosków prowadzony jest etapowo (informacje o naborze za pośrednictwem strony internetowej www.bonynaszkolenia.pl) do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.

image_printDrukuj