Ostatnie spotkanie grupy wsparcia w ramach projektu realizowanego przez PCPR w Sokółce

Dzisiaj odbyły się ostatnie zajęcia grupy wsparcia realizowane przez Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodziny w ramach projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zajęcia odbywały się cyklicznie 2x w miesiącu na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce i trwały od marca do lipca. Uczestnicy projektu to opiekunowie będący rodzicami zastępczymi.

Patrycja A. Zalewska

image_printDrukuj