Podpisano 5 kolejnych umów w ramach „Bonów na Szkolenia”

W Starostwie Powiatowym w Sokółce Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy oraz pięć kolejnych, młodych osób podpisało umowy o przyznanie „Bonów na Szkolenia” w ramach projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.” Kursy, na które w dniu dzisiejszym aplikowali uczestnicy projektu to: – „Prawo jazdy ka. C, C+E oraz Kwalifikacja wstępna w zakresie kat. C, C1, C+E, C1+E (badania, opłata za pierwsze egzaminy)” – 2 osoby, – „Prawo jazdy ka. C, C+E oraz Kwalifikacja wstępna w zakresie kat. C, C1, C+E, C1+E (badania, opłata za pierwsze egzaminy) oraz kurs ADR – przewóz towarów niebezpiecznych (podstawowy wszystkich klas i specjalistyczny w cysternach)”, – „Kadry i płace – praktyka stosowana”, – „Kurs fotograficzny z komputerowa obróbka zdjęć – kurs umiejętności zawodowych A.20_3”.

Projekt zyskuje coraz większą popularność wśród młodych ludzi, ale nie tylko. Dzieje się tak głownie dzięki możliwości dofinansowania kursu, co znacznie obniża koszt usługi. Zachęcamy do udziału w projekcie wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kompetencje, kwalifikacje, zdobyć nowe umiejętności, które dadzą im większe szanse na rynku pracy, pozwolą zaistnieć w zawodzie, który wybrali lub po prostu pragną zdobyć umiejętności potrzebne w codziennym życiu.

Patrycja A. Zalewska

image_printDrukuj