Harmonogram spotkań – PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE SIERPIEŃ 2019r. – projekt osłonowy