Stowarzyszenie „Barka” ogłasza nabór do projektu „Aktywna integracja-sukces”

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I ZAWODOWE,

SZKOLENIA, STAŻE, POŚREDNICTWO PRACY

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Stowarzyszenie „Barka” ogłasza nabór do projektu „Aktywna integracja-sukces”.

Zapraszamy osoby spełniające wszystkie poniższe kryteria:

  • z niepełnosprawnościami
  • nieaktywne zawodowo
  • w wieku 18-62 lat
  • z gminy Sokółka

Pierwszeństwo w przyjęciu będą miały osoby korzystające z PO PŻ, z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym lub umiarkowanym, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi, w tym niepełnosprawnością intelektualną lub całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, doświadczające wielokrotnego wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

Wszystkie zajęcia w ramach projektu będą realizowane w budynkach i salach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnikom szkoleń w ramach projektu będą wypłacane stypendia szkoleniowe.

Prosimy zgłaszać się do dn. 20 sierpnia 2019 r., zgodnie z Regulaminem rekrutacji (do pobrania na http://www.barka.internetdsl.pl/).

Zgłoszenia przyjmujemy w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 9.00-13.00 w biurze „Barki” ul. Mickiewicza 2a pok. 08 lub drogą elektroniczną: barka-sokolka@wp.pl.

Dodatkowych informacji udziela Krystyna Stefanowicz tel. 691 393 550.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Krystyna Stefanowicz

Stowarzyszenie „Barka”

image_printDrukuj