Podpisano 10 kolejnych umów w ramach „Bonów na Szkolenia”

W Starostwie Powiatowym w Sokółce kolejne 10 osób podpisało umowy o przyznanie „Bonów na Szkolenia” w ramach projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.” Kursy, na które w dniu dzisiejszym aplikowali uczestnicy projektu to: –  Operator maszyn budowlanych (1 z 4 maszyn do wyboru: Koparka, Ładowarka, Koparkoładowarka, Walec), Prawo jazdy kat. C, CE, kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E, opłata za badania oraz za pierwsze egzaminy państwowe, Kurs Komputerowy ECDL Advanced z egzaminem ECDL, Kurs HOME STAGING z egzaminem zewnętrznym, Warsztaty fotografii wnętrz ( z egzaminem),  Projektowanie wnętrz z ARCHICAD z egzaminem zewnętrznym, Wykonanie połączeń materiałów- kurs umiejętności zawodowych M.20_3 (Spawanie Metoda MAG-135), Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC- kurs umiejętności zawodowych M.19_4, Kurs języka niemieckiego na poziomie A1 zakończony egzaminem WiDaF Basic, Kurs języka niemieckiego na poziomie A1 zakończony egzaminem WiDaF Basic.

Gdzie znalazła Pani informacje o ‘’Bonach na Szkolenia’’?

Angelika Szpakowska: O możliwości wzięcia udziału w  ‘’Bonach na Szkolenia’’ zostałam poinformowana przez Panią Dyrektor w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Sokółce.

Dlaczego zdecydowała się Pani na skorzystanie z tego typu kursów?

AS: Do wzięcia udziału w kursach zdecydowałam się ze względu na możliwość podniesienia swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz możliwości zdobycia nowych umiejętności.

Czy poleciłaby Pani innym korzystanie z tego typu projektów?

AS: Tak! Zdecydowanie poleciłabym innym przystąpienie do tego typu projektu.

Projekt zyskuje coraz większą popularność wśród młodych ludzi, ale nie tylko. Dzieje się tak głownie dzięki możliwości dofinansowania kursu, co znacznie obniża koszt usługi. Zachęcamy do udziału w projekcie wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kompetencje, kwalifikacje, zdobyć nowe umiejętności, które dadzą im większe szanse na rynku pracy, pozwolą zaistnieć w zawodzie, który wybrali lub po prostu pragną zdobyć umiejętności potrzebne w codziennym życiu.

materiał: Klaudia Galej

 

Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W jego ramach realizowane będą równocześnie dwa programy: Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Rozwój kompetencji językowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Projekt realizowany jest przez Powiat Sokólski (lider) w partnerstwie z: Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. Jego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego im. Białystok.
Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych. Ze względu na duże zainteresowanie projektem nabór wniosków prowadzony jest etapowo (informacje o naborze za pośrednictwem strony internetowej www.bonynaszkolenia.pl) do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.

image_printDrukuj