Spotkanie z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławem Zielińskim w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce

W sobotę, 3 sierpnia, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce odbyło się spotkanie z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Jarosławem Zielińskim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele straży pożarnej na czele z komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce Dariuszem Wojteckim oraz wicestarosta powiatu sokólskiego Bożena Jolanta Jelska-Jaroś.

Spotkanie dotyczyło projektu nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, który pozwoli (jeszcze w tym roku) wesprzeć Ochotnicze Straże Pożarne dodatkową kwotą 82 mln zł z budżetu państwa. Każda OSP będzie mogła wnioskować o fundusze, które pozwolą jej propagować zasady udzielania pierwszej pomocy, a także organizować przedsięwzięcia oświatowo kulturalne oraz służące popularyzacji sportu i kultury fizycznej, które związane są z ochroną i prewencją przeciwpożarową.

Do ustawy o ochronie przeciwpożarowej, oprócz zadań związanych m.in. z gaszeniem pożarów, wpisano następujące zadania realizowane przez OSP: organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych; organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej; propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Podczas spotkania wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński osobiście zachęcał do składania jak największej liczby wniosków przez wszystkie jednostki OSP z powiatu sokólskiego. Pozyskane w ramach tego działania fundusze nie mogą służyć realizacji zadań statutowych związanych z gaszeniem pożarów, tylko większej integracji wszystkich jednostek OSP znajdujących się na terenie powiatu sokólskiego.

oprac.: mł. bryg. Mariusz Miszkin, Klaudia Galej

foto : Klaudia Galej

image_printDrukuj